Backbone One begrænset 1 års garanti

I en periode på et (1) år fra datoen for detailkøb fra en autoriseret forhandler og af den oprindelige slutbrugerkøber, garanterer Backbone Labs, Inc. ("Backbone"), at din Backbone One ("Backbone One"), når den leveres til dig: (a) er i ny tilstand, i original emballage, og (b) når den bruges under normale forhold, er fri for eventuelle fejl i fremstilling, materialer og forarbejdning.

Denne garanti dækker ikke produkter købt hos uautoriserede forhandlere.

Denne garanti dækker ikke defekter som følge af forkert eller urimelig brug eller vedligeholdelse; slitage; manglende overholdelse af betjeningsvejledningen; ulykke; overskydende fugt; stødskader; uautoriseret ændring eller ændring af oprindelig tilstand; skader forårsaget af brug med ikke-backbone produkter.

I løbet af garantiperioden vil Backbone efter eget valg reparere eller udskifte din Backbone inden for en rimelig periode og gratis.

For at opnå begrænset garantiservice skal du starteher med originalt købsbevis for yderligere instruktioner om opnåelse af begrænset garantiservice. Du er berettiget til garantiservice, hvis dit krav indsendes med 1 års købsdato fra en autoriseret forhandler.

Ved bekræftelse af garantikvalifikation betaler Backbone forsendelse, forsikring og eventuelle importgebyrer, told og skatter for at få dit produkt returneret og/eller erstattet efter eget skøn.

HVIS DU HAR KØBT DIN RYGRAD I USA, ER BESTEMMELSERNE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, UANSET OM DEN ER UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, HERUNDER ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

HVIS DU HAR KØBT DIN RYGRAD INDEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION, ER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI EN FRIVILLIG PRODUCENTGARANTIOG GIVER RETTIGHEDER, DER ER I TILLÆG TIL OG IKKE I STEDET FOR RETTIGHEDER, DER ER FASTSAT I FORBRUGERLOVGIVNINGEN, OG DEN UDELUKKER IKKE, BEGRÆNSER ELLER SUSPENDERER EN KØBER'S RETTIGHEDER I HENHOLD TIL FORBRUGERLOVGIVNINGEN. DU HAR RET TIL AT VÆLGE, OM DU VIL GØRE KRAV PÅ SERVICE I HENHOLD TIL DEN BEGRÆNSEDE GARANTI ELLER I HENHOLD TIL DIN JURISDIKTIONS FORBRUGERRETLIGE RETTIGHEDER.

BACKBONE LABS, INC'S MAKSIMALE ANSVAR UNDER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI MÅ IKKE OVERSTIGE DEN FAKTISKE KØBSPRIS, SOM DU HAR BETALT FOR PRODUKTET. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER RYGRADEN ANSVARLIG FOR TAB, BESKADIGELSE ELLER BESKADIGELSE AF LAGREDE DATA ELLER FOR SÆRLIGE, UTILSIGTEDE, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING UDSKIFTNING AF UDSTYR OG EJENDOM, OG EVENTUELLE OMKOSTNINGER TIL GENDANNELSE, PROGRAMMERING ELLER REPRODUKTION AF PROGRAMMER ELLER DATA, DER ER GEMT PÅ EN ENHED, DER ANVENDES MED DIN RYGRAD.

Denne begrænsede garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat eller land til land. Nogle steder tillader ikke begrænsninger af underforståede garantier eller udelukkelse eller begrænsning af utilsigtede skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsninger eller udelukkelser gælder muligvis ikke for dig.

Returnering uden garanti

Vi vil have dig til at elske din Backbone One! Men hvis du ikke er tilfreds med dit køb, kan du være berettiget til at returnere dit produkt til en tilbagebetaling som følger:

Du er berettiget til at returnere dit Backbone One-produkt gratis via amerikansk post (eller tilsvarende) og få refunderet beløbet, hvis:

  • Du købte din Backbone One fra vores-webstedinden for 30 dage efter din returneringsanmodning og giver os et købsbevis.
  • Du returnerer din Backbone One til os i ny stand, i original emballage.
  • Du har en godkendt retur som indsendt via vores returportal fundether.

Hvis du ikke opfylder disse kvalifikationskrav, kan vi give en delvis refusion eller slet ingen refusion.

Hvis du returnerer din Backbone One uden for USA, er du ansvarlig for omkostningerne ved returnering af din Backbone i overensstemmelse med din godkendte returnering.

Forsendelsesomkostninger refunderes ikke.

Artikler i denne sektion

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Del