Returneringer uden garanti

Vi håber, at du vil elske dine Backbone-produkter! Men hvis du ikke er tilfreds med dit køb, kan du være berettiget til at returnere dit produkt for en refusion som følger:

Du er berettiget til at returnere dit Backbone One-produkt gratis via amerikansk post (eller tilsvarende), for en refusion, hvis:

  • Du har købt dit Backbone One på vores hjemmeside inden for 30 dage efter din returneringsanmodning og giver os bevis for købet.
  • Du returnerer din Backbone One til os i ny stand og i original emballage, og
  • Du har en godkendt returnering, der er indsendt via vores returneringsportal, som findes her.

Du er berettiget til at returnere din Carrying Case gratis via post (eller tilsvarende) og få pengene tilbage, hvis: 

  • Du har købt din Backbone Carrying Case på vores hjemmeside inden for 7 dage efter din returneringsanmodning og giver os bevis for købet.
  • Du returnerer din Backbone Carrying Case til os i ny stand, i original emballage, og
  • Du har en godkendt returnering, der er indsendt via vores returneringsportal, som findes her.

Hvis du returnerer en Backbone i begrænset oplag, bedes du kontakte os direkte via dette link.

Bemærk, at der i visse jurisdiktioner kan være visse undtagelser fra ovenstående kriterier. Hvis du ikke opfylder disse krav, kan vi efter eget skøn give en delvis refusion eller slet ingen refusion. Hvis du er berettiget til en tilbagebetaling, vil Backbone behandle din tilbagebetaling uden unødig forsinkelse, normalt når Backbone har modtaget enten varerne eller dokumentation fra dig, der viser, at du har returneret din Backbone One, eller som det ellers måtte være påkrævet ved lov.

Tilbagebetalingen vil blive behandlet med samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet.

Hvis du returnerer dine varer fra et sted uden for USA, er du ansvarlig for omkostningerne ved at returnere varerne i overensstemmelse med din godkendte returnering, medmindre andet kræves i henhold til gældende lovgivning.

Medmindre andet er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, refunderes forsendelsesomkostninger ikke.

Hvis du er en EU-kunde: Ovenstående returrettigheder er i tillæg til og erstatter ikke din fortrydelsesret, som er beskrevet i Betingelser og Vilkår. 

Backbone begrænset garanti

I en periode på (i) et (1) år fra datoen for detailkøb fra en Backbone-autoriseret forhandler af din Backbone One-controller eller (ii) tre (3) måneder fra datoen for detailkøb fra en autoriseret forhandler af din Carrying Case, yder Backbone Labs, Inc. ("Backbone") en begrænset garanti til den oprindelige slutbrugerkøber, hvilket er beskrevet nedenfor. 

Backbone garanterer, at din enhed ("Backbone One") og den tilhørende Carrying Case ("Carrying Case"), når de leveres til dig: (a) Er i ny stand, i original emballage, og (b) når de bruges under normale forhold, er fri for fejl i fremstilling, materialer og udførelse. 

Denne garanti dækker ikke produkter købt fra uautoriserede forhandlere.

Denne garanti dækker ikke defekter, der skyldes forkert eller urimelig brug eller vedligeholdelse, slitage, manglende overholdelse af betjeningsvejledningen, uheld, ekstrem fugt, udsættelse for vand eller ild, kosmetiske skader, tab eller tyveri, elektrisk spænding, stødskader, uautoriseret ændring eller modifikation af den oprindelige tilstand, skader forårsaget af brug med produkter, som ikke er Backbones.

Denne garanti gives til den oprindelige køber af Backbone One og kan ikke overføres til efterfølgende købere, medmindre det kræves i henhold til gældende lovgivning.  

I garantiperioden vil Backbone, efter eget valg, reparere eller udskifte din Backbone One eller Carrying Case inden for en rimelig tidsperiode og uden beregning. Hvis din Backbone One er en limited edition SKU, kan Backbone efter eget valg erstatte din enhed med en tilsvarende erstatning fra standardproduktlinjen. Hvis du søger en erstatningsgaranti for en begrænset udgave af Backbone, bedes du kontakte os direkte via dette link .

For at få begrænset garantiservice skal du starte her med det originale købsbevis for at få yderligere instruktioner om, hvordan du får begrænset garantiservice. Du vil være berettiget til garantiservice, hvis dit krav indsendes inden for 1 år (eller tre (3) måneder, alt efter hvad der er relevant) fra købsdatoen fra en autoriseret Backbone-forhandler, og du i øvrigt har overholdt betingelserne i denne begrænsede garanti.

Efter bekræftelse af garantiberettigelse vil Backbone betale forsendelse, forsikring og eventuelle importgebyrer, told og skatter for at få dit produkt returneret og/eller udskiftet efter vores eget skøn.

HVIS DU HAR KØBT DIN BACKBONE ONE ELLER DIN CARRYING CASE I USA, TRÆDER BESTEMMELSERNE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI I STEDET FOR ENHVER ANDEN GARANTI, HVAD ENTEN DEN ER UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET, SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG, HERUNDER ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

HVIS DU HAR KØBT DIN BACKBONE ONE ELLER DIN CARRYING CASE I DEN EUROPÆISKE UNION ELLER CANADA, ER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI EN FRIVILLIG PRODUCENTGARANTI OG GIVER RETTIGHEDER, DER ER I TILLÆG TIL OG IKKE I STEDET FOR RETTIGHEDER, DER GIVES AF FORBRUGERLOVGIVNINGEN PÅ EN MÅDE, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL SÅDAN LOVGIVNING, OG DEN UDELUKKER, PÅVIRKER, BEGRÆNSER ELLER SUSPENDERER IKKE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER. DU HAR RET TIL AT VÆLGE, OM DU VIL GØRE KRAV PÅ SERVICE I HENHOLD TIL DEN BEGRÆNSEDE GARANTI ELLER I HENHOLD TIL DIN JURISDIKTIONS FORBRUGERRETLIGE RETTIGHEDER. 

I AUSTRALIEN LEVERES VARER MED GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL DEN AUSTRALSKE FORBRUGERLOV (ACL). DU ER BERETTIGET TIL EN ERSTATNING ELLER REFUSION FOR EN STØRRE FEJL MED VARER OG KOMPENSATION FOR ETHVERT ANDET RIMELIGT FORUDSIGELIGT TAB ELLER SKADE. DU HAR OGSÅ RET TIL AT FÅ VARERNE REPARERET ELLER UDSKIFTET, HVIS VARERNE IKKE ER AF ACCEPTABEL KVALITET, OG FEJLEN IKKE UDGØR EN VÆSENTLIG FEJL. FOR AT UNDGÅ TVIVL ER INTET I DENNE REFUSIONSPOLITIK BEREGNET TIL AT UDELUKKE, ÆNDRE ELLER BEGRÆNSE, ELLER HAVE DEN VIRKNING AT UDELUKKE, BEGRÆNSE ELLER ÆNDRE ANVENDELSEN AF DE IKKE-UDELUKKELIGE FORBRUGERGARANTIER, SOM FORBRUGERNE ER BERETTIGET TIL I HENHOLD TIL ACL.

BACKBONE LABS, INC'S MAKSIMALE ANSVAR UNDER DEN BEGRÆNSEDE GARANTI MÅ IKKE OVERSTIGE DEN FAKTISKE KØBSPRIS, SOM DU HAR BETALT FOR DET PÅGÆLDENDE PRODUKT. I DET OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER DET, ER BACKBONE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR TAB, BESKADIGELSE ELLER ØDELÆGGELSE AF LAGREDE DATA ELLER FOR SÆRLIGE, TILFÆLDIGE, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING UDSKIFTNING AF UDSTYR OG EJENDOM OG EVENTUELLE OMKOSTNINGER TIL GENDANNELSE, PROGRAMMERING ELLER GENGIVELSE AF PROGRAMMER ELLER DATA, DER ER GEMT PÅ EN ENHED, DER BRUGES SAMMEN MED DIN BACKBONE ONE ELLER CARRYING CASE.

Disse begrænsede garantier giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat eller land til land. Nogle steder tillader ikke begrænsninger af underforståede garantier eller udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsninger eller udelukkelser gælder muligvis ikke for dig.

Denne garanti tilbydes af Backbone Labs, Inc, 1815 NW 169th Pl Suite 4020

Beaverton, OR 97006.

Lovpligtig garanti for forbrugere i EU

Hvis du er en forbruger med bopæl i EU eller har købt din Backbone One i EU, har du lovbestemte garantirettigheder i en periode på to år fra leveringen af din Backbone One. Hvis din Backbone One har defekter eller ikke er som beskrevet, giver den lovpligtige garanti dig ret til at anmode om en gratis reparation eller udskiftning af din Backbone One købt hos en autoriseret sælger, eller, hvis de foregående løsninger ikke er mulige inden for rimelig tid eller med en rimelig indsats, kan du kræve tilbagebetaling eller en reduktion af købsprisen eller annullere kontrakten. Du vil være berettiget til den lovpligtige garantiservice, hvis dit krav indsendes inden for 2 måneder efter den dato, hvor defekten blev opdaget. 

Denne lovpligtige garanti dækker ikke defekter, der skyldes forkert eller urimelig brug eller vedligeholdelse, slitage, manglende overholdelse af betjeningsvejledningen, uheld, overskydende fugt, stødskader, uautoriseret ændring eller modifikation af den oprindelige tilstand, skader forårsaget af brug med produkter, som ikke er Backbones.

For at få den lovpligtige garanti skal du starte her med det originale købsbevis. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte os direkte.

Lovpligtige garantier i henhold til fransk forbrugerlovgivning

Hvis du er forbruger med sædvanligt opholdssted i Frankrig, kan du også drage fordel af franske lovpligtige garantier i overensstemmelse med følgende bestemmelser: 

Garanties légales applicables aux ventes de biens

« Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

« Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

« La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

« La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

« Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

« Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

« Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

« 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

« 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

« 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

« 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

« Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

« Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

« Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

« Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

« Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

« Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

Garanties légales applicables aux contenus et services numériques

« Le consommateur a droit à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité durant un délai de 2 ans à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique, ou le cas échéant, pendant la durée de l’abonnement en cas de service continu fourni dans le cadre d’un abonnement. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

« La garantie légale de conformité emporte obligation de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique durant 2 ans à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique, ou le cas échéant, pendant la durée de l’abonnement en cas de service continu fourni dans le cadre d’un abonnement.

« La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique sans retard injustifié suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

« Le consommateur peut obtenir une réduction du prix en conservant le contenu numérique ou le service numérique, ou il peut mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre renoncement au contenu numérique ou au service numérique, si :

« 1° Le professionnel refuse de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;

« 2° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique est retardée de manière injustifiée ;

« 3° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ne peut intervenir sans frais imposés au consommateur ;

« 4° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur ;

« 5° La non-conformité du contenu numérique ou du service numérique persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du professionnel restée infructueuse.

« Le consommateur a également droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique au préalable.

« Dans les cas où le défaut de conformité est mineur, le consommateur n'a droit à l'annulation du contrat que si le contrat ne prévoit pas le paiement d'un prix.

« Toute période d'indisponibilité du contenu numérique ou du service numérique en vue de sa remise en conformité suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la fourniture du contenu numérique ou du service numérique de nouveau conforme.

« Ces droits résultent de l'application des articles L. 224-25-1 à L. 224-25-31 du code de la consommation.

« Le professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 242-18-1 du code de la consommation).

« Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le contenu numérique ou le service numérique est conservé, ou à un remboursement intégral contre renonciation au contenu numérique ou au service numérique. »


Artikler i denne sektion

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 1 fandt dette nyttigt
Del