Muut kuin takuupalautukset

Toivomme, että Backbone-tuotteesi tuovat sinulle paljon iloa! Jos et kuitenkaan ole tyytyväinen ostokseesi, voit mahdollisesti palauttaa tuotteen hyvitystä vastaan seuraavasti:

Olet oikeutettu palauttamaan Backbone One -tuotteesi maksutta Yhdysvalloissa postitse (tai vastaavalla tavalla) ja saamaan hyvityksen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Teet palautuspyynnön 30 päivän kuluessa siitä, kun ostit Backbone One -laitteesi verkkosivuiltamme, ja toimitat meille ostotodistuksen.
  • Palautat Backbone One -laitteesi meille uudenveroisessa kunnossa ja alkuperäisessä pakkauksessa.
  • Olemme hyväksyneet palautuspyyntösi, jonka olet lähettänyt palautusportaalimme kautta täältä.

Olet oikeutettu palauttamaan Carrying Case -laukun maksutta Yhdysvalloissa postitse (tai vastaavalla tavalla) ja saamaan hyvityksen, jos seuraavat ehdot täyttyvät: 

  • Teet palautuspyynnön 7 päivän kuluessa siitä, kun ostit Backbone Carrying Case -laukun verkkosivuiltamme, ja toimitat meille ostotodistuksen.
  • Palautat Backbone Carrying Case -laukun meille uudenveroisessa kunnossa ja alkuperäisessä pakkauksessa.
  • Olemme hyväksyneet palautuspyyntösi, jonka olet lähettänyt palautusportaalimme kautta täältä.

Jos olet palauttamassa rajoitetun painoksen Backbonea, ota meihin suoraan yhteyttä tämän linkin kautta.

Huomaa, että joillakin lainkäyttöalueilla voidaan tehdä tiettyjä poikkeuksia edellä mainittuihin kriteereihin. Jos et täytä näitä vaatimuksia, voimme harkintamme mukaan hyvittää osan tilauksesi hinnasta tai kieltäytyä maksamasta mitään hyvitystä. Jos olet oikeutettu hyvitykseen, Backbone käsittelee hyvityksesi ilman aiheetonta viivästystä tavallisesti sen jälkeen, kun se on vastaanottanut tuotteet takaisin tai saanut sinulta todisteet Backbone One -laitteen palauttamisesta, tai siten kuin laki vaatii.

Hyvitys maksetaan samalle maksuvälineelle, jota käytit alkuperäisessä maksutapahtumassa, ellet ole nimenomaisesti sopinut toisin.

Jos palautat tuotteesi Yhdysvaltojen ulkopuolelta, olet vastuussa tuotteiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista, ellei sovellettava laki toisin edellytä.

Toimituskuluja ei palauteta, ellei sovellettava laki toisin edellytä.

Jos asut EU:ssa: edellä kuvatut palautusoikeudet eivät korvaa käyttöehdoissa vahvistettuja peruuttamisoikeuksiasi vaan täydentävät niitä. 

Backbonen rajoitettu takuu

Backbone Labs, Inc. ("Backbone") myöntää Backbone One -ohjaimen alkuperäiselle loppukäyttäjä-ostajalle rajoitetun (i) yhden (1) vuoden takuun ja BackBone Carrying Case -suojakotelon alkuperäiselle loppukäyttäjä-ostajalle (ii) kolmen (3) kuukauden takuun alkaen tuotteiden ostopäivästä valtuutetulta Backbone-jälleenmyyjältä, kuten alla on kuvattu. 

Backbone takaa, että laite ("Backbone One") ja lisävarustekotelo ("Carrying Case") ovat toimitushetkellä (a) uusia ja alkuperäispakkauksessa ja että niissä (b) ei ilmene tavanomaisissa olosuhteissa käytettynä valmistus- tai materiaalivirheitä. 

Tämä takuu ei kata tuotteita, jotka on ostettu valtuuttamattomilta jälleenmyyjiltä.

Tämä takuu ei kata vikoja, jotka ovat seurausta epäasianmukaisesta tai virheellisestä käytöstä tai ylläpidosta, kulumisesta, käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, onnettomuudesta, liiallisesta kosteudesta, altistumisesta vedellä tai tulelle, kosmeettisista vaurioita, katoamisesta tai varkaudesta, sähköiskusta, iskuvaurioista, alkuperäisen kunnon luvattomasta muuttamisesta tai muokkaamisesta tai käytöstä muiden kuin Backbone-tuotteiden kanssa.

Tämä takuu myönnetään Backbone One -laitteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voida siirtää myöhemmille ostajille, ellei sovellettava laki sitä edellytä.  

Takuuajan aikana Backbone oman valintansa mukaan korjaa tai vaihtaa Backbone One -laitteesi tai Carrying Case -kotelon maksutta kohtuullisessa ajassa. Jos Backbone One -laitteesi on rajoitetun painoksen SKU, Backbone voi halutessaan korvata laitteesi vastaavalla korvaavalla laitteella tavallisesta tuotevalikoimastaan. Jos haluat takuuvaihtaa rajoitetun erän Backbonen, ota meihin suoraan yhteyttä tämän linkin kautta.

Jos haluat pyytää huoltoa rajoitetun takuun nojalla, aloita täältä. Toimita alkuperäinen ostotodistus, niin saat lisäohjeita huoltopyynnön tekemiseen. Olet oikeutettu takuuhuoltoon, jos teet takuupyynnön 1 vuoden (tai 3 kuukauden, tilanteen mukaan) kuluessa tuotteen ostopäivästä valtuutetulta Backbone-jälleenmyyjältä ja olet muutoin noudattanut tämän rajoitetun takuun ehtoja.

Kun takuun voimassaolo on varmistettu, Backbone maksaa postikulut, vakuutuksen ja kaikki tuontimaksut, tullit ja verot, joita tuotteen palauttamisesta tai korvaamisesta Backbonen harkinnan mukaan aiheutuu.

JOS OLET OSTANUT BACKBONE ONE -LAITTEESI TAI CARRYING CASE -KOTELOSI YHDYSVALLOISSA, TÄMÄN RAJOITETUN TAKUUN MÄÄRÄYKSET KORVAAVAT KAIKKI MUUT ILMAISTUT, OLETETUT, KIRJALLISET JA SUULLISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

JOS OLET OSTANUT BACKBONE ONE -LAITTEESI TAI CARRYING CASE -KOTELOSI EUROOPAN UNIONIN ALUEELLA TAI KANADASSA, RAJOITETTU TAKUU ON VALMISTAJAN VAPAAEHTOINEN TAKUU, JA SE TARJOAA OIKEUKSIA, JOTKA TÄYDENTÄVÄT KULUTTAJALAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA OIKEUKSIA, JOITA EI VOI SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN SULKEA POIS. SE EI KORVAA TÄLLAISIA OIKEUKSIA EIKÄ SULJE POIS, RAJOITA TAI KESKEYTÄ OSTAJAN LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA TAI VAIKUTA NIIHIN MUULLA TAVALLA. SINULLA ON OIKEUS VALITA, HALUATKO PYYTÄÄ HUOLTOPALVELUA RAJOITETUN TAKUUN VAI OMAN LAINKÄYTTÖALUEESI KULUTTAJALAIN MUKAISTEN OIKEUKSIEN NOJALLA. 

AUSTRALIASSA TAVAROILLE ON MYÖNNETTÄVÄ TAKUU, JOTA EI AUSTRALIAN KULUTTAJALAIN (ACL) MUKAAN VOI SULKEA POIS. SINULLA ON OIKEUS KORVAUKSEEN TAI HYVITYKSEEN, JOS TAVARASSA ON MERKITTÄVÄ VIKA, SEKÄ KORVAUKSEEN KAIKISTA MUISTA KOHTUULLISESTI ENNAKOITAVISSA OLEVISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA. SINULLA ON MYÖS OIKEUS TAVAROIDEN KORJAUKSEEN TAI VAIHTOON, JOS TAVARAT EIVÄT OLE LAADULTAAN HYVÄKSYTTÄVIÄ JA JOS VIKA EI OLE MERKITTÄVÄ VIKA. EPÄSELVYYKSIEN VÄLTTÄMISEKSI TODETAAN, ETTÄ MILLÄÄN TÄMÄN HYVITYSKÄYTÄNNÖN OSALLA EI OLE TARKOITUS SULKEA POIS, MUUTTAA TAI RAJOITTAA SELLAISTEN KULUTTAJATAKUIDEN SOVELTAMISTA, JOITA EI VOIDA SULKEA POIS JA JOIHIN KULUTTAJAT OVAT OIKEUTETTUJA ACL-KULUTTAJALAIN NOJALLA.

BACKBONE LABS, INC:N ENIMMÄISVASTUU RAJOITETUN TAKUU NOJALLA EI VOI YLITTÄÄ ASIAKKAAN KYSEESSÄ OLEVASTA TUOTTEESTA MAKSAMAA TODELLISTA OSTOHINTAA. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA BACKBONE EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA TALLENNETTUJEN TIETOJEN MENETYKSESTÄ, VAHINGOITTUMISESTA TAI TURMELTUMISESTA TAI ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LAITTEIDEN JA OMAISUUDEN KORVAAMINEN JA BACKBONE ONE -LAITTEEN TAI CARRYING CASE -KOTELON KANSSA KÄYTETTÄVÄÄN LAITTEESEEN TALLENNETTUJEN OHJELMIEN TAI TIETOJEN PALAUTTAMISESTA, OHJELMOINNISTA TAI JÄLJENTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET.

Nämä rajoitetut takuut antavat sinulle tiettyjä oikeuksia, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain tai maittain. Joissakin paikoissa ei sallita oletettujen takuiden rajoittamista tai satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua.

Tämän takuun tarjoaa Backbone Labs, Inc., 1815 NW 169th Pl Suite 4020

Beaverton, OR 97006.

Lakisääteinen takuu, jota sovelletaan EU:n kuluttajiin

Jos olet kuluttaja, jonka asuinpaikka on Euroopan unionissa tai olet ostanut Backbone One -laitteesi Euroopan unionin alueella, olet oikeutettu lakisääteisiin takuisiin kahden vuoden ajan Backbone One -laitteesi toimittamisesta. Jos Backbone One -laitteessasi on vikoja tai se ei ole kuvauksen mukainen, lakisääteinen takuu antaa sinulle oikeuden vaatia valtuutetulta myyjältä ostamasi Backbone One -laitteen maksutonta korjausta tai vaihtoa, tai jos edellä mainitut korjaustoimenpiteet eivät ole mahdollisia kohtuullisessa ajassa tai kohtuullisin ponnistuksin, voit vaatia takaisinmaksua tai ostohinnan alentamista tai purkaa sopimuksen. Olet oikeutettu lakisääteiseen takuuhuoltoon, jos teet takuupyynnön 2 kuukauden kuluessa vian havaitsemisesta. 

Tämä lakisääteinen takuu ei kata vikoja, jotka ovat seurausta epäasianmukaisesta tai virheellisestä käytöstä tai ylläpidosta, kulumisesta, käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, onnettomuudesta, liiallisesta kosteudesta, iskuvaurioista, alkuperäisen kunnon luvattomasta muuttamisesta tai muokkaamisesta tai käytöstä muiden kuin Backbone-tuotteiden kanssa.

Jos haluat pyytää huoltoa lakisääteisen takuun nojalla, aloita täältä ja toimita meille alkuperäinen ostotodistus. Jos tarvitset lisäapua, ota meihin suoraan yhteyttä.

Ranskan kuluttajalainsäädännön mukaiset lakisääteiset takuut

Jos olet kuluttaja, jonka asuinpaikka on Ranskassa, voit myös hyötyä Ranskan lakisääteisistä takuista seuraavien säännösten mukaisesti: 

Garanties légales applicables aux ventes de biens

« Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

« Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

« La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

« La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

« Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

« Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

« Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

« 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

« 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

« 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

« 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

« Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

« Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

« Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

« Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

« Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

« Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

Garanties légales applicables aux contenus et services numériques

« Le consommateur a droit à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité durant un délai de 2 ans à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique, ou le cas échéant, pendant la durée de l’abonnement en cas de service continu fourni dans le cadre d’un abonnement. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

« La garantie légale de conformité emporte obligation de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique durant 2 ans à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique, ou le cas échéant, pendant la durée de l’abonnement en cas de service continu fourni dans le cadre d’un abonnement.

« La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique sans retard injustifié suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

« Le consommateur peut obtenir une réduction du prix en conservant le contenu numérique ou le service numérique, ou il peut mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre renoncement au contenu numérique ou au service numérique, si :

« 1° Le professionnel refuse de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;

« 2° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique est retardée de manière injustifiée ;

« 3° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ne peut intervenir sans frais imposés au consommateur ;

« 4° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur ;

« 5° La non-conformité du contenu numérique ou du service numérique persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du professionnel restée infructueuse.

« Le consommateur a également droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique au préalable.

« Dans les cas où le défaut de conformité est mineur, le consommateur n'a droit à l'annulation du contrat que si le contrat ne prévoit pas le paiement d'un prix.

« Toute période d'indisponibilité du contenu numérique ou du service numérique en vue de sa remise en conformité suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la fourniture du contenu numérique ou du service numérique de nouveau conforme.

« Ces droits résultent de l'application des articles L. 224-25-1 à L. 224-25-31 du code de la consommation.

« Le professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 242-18-1 du code de la consommation).

« Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le contenu numérique ou le service numérique est conservé, ou à un remboursement intégral contre renonciation au contenu numérique ou au service numérique. »


Tämän osion artikkelit

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/1 koki tästä olevan apua
Jaa