Satu Tulang Belakang Terhad Waranti 1 Tahun

Untuk tempoh satu (1) tahun dari tarikh pembelian runcit daripada penjual semula yang dibenarkan dan oleh pembeli akhir penggunaan asal, Backbone Labs, Inc. ("Tulang Belakang") menjamin bahawa Tulang Belakang Satu ("Tulang Belakang Satu") anda, apabila dihantar kepada anda: (a) berada dalam keadaan baru, dalam pembungkusan asal, dan (b) apabila digunakan dalam keadaan biasa, bebas daripada sebarang kecacatan dalam pembuatan, bahan dan pengerjaan.

Jaminan ini tidak meliputi produk yang dibeli daripada peniaga yang tidak dibenarkan.

Jaminan ini tidak melindungi kecacatan yang disebabkan oleh penggunaan atau penyelenggaraan yang tidak wajar atau tidak munasabah; haus dan lusuh; kegagalan untuk mengikuti arahan operasi; kemalangan; kelembapan berlebihan; kerosakan kesan; perubahan atau pengubahsuaian keadaan asal yang tidak dibenarkan; kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan dengan produk bukan Tulang Belakang.

Semasa tempoh jaminan, Tulang Belakang akan, mengikut pilihan kami, membaiki atau menggantikan Tulang Belakang anda dalam tempoh masa yang munasabah dan percuma.

Untuk mendapatkan Perkhidmatan Waranti Terhad, mulakandi sini dengan bukti asal pembelian untuk arahan tambahan untuk mendapatkan perkhidmatan Waranti Terhad. Anda akan layak mendapat perkhidmatan jaminan jika tuntutan anda dikemukakan dalam tempoh 1 tahun dari tarikh pembelian daripada penjual semula yang dibenarkan.

Setelah pengesahan kelayakan jaminan, Backbone akan membayar penghantaran, insurans, dan sebarang yuran import, duti, dan cukai, untuk mengembalikan produk anda dan / atau menggantikan mengikut budi bicara kami.

JIKA ANDA MEMBELI TULANG BELAKANG ANDA SATU DALAM AMERIKA SYARIKAT, PERUNTUKAN WARANTI TERHAD INI ADALAH SEBAGAI GANTI MANA-MANA WARANTI LAIN, SAMA ADA DINYATAKAN ATAU TERSIRAT, BERTULIS ATAU LISAN, TERMASUK SEBARANG WARANTI KEBOLEHDAGANGAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

JIKA ANDA MEMBELI TULANG BELAKANG ANDA DALAM KESATUAN EROPAH, WARANTI TERHAD ADALAH WARANTI PENGILANG SUKARELA DAN MEMBERIKAN HAK YANG MERUPAKAN TAMBAHAN KEPADA, DAN BUKAN, HAK YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG PENGGUNA, DAN IA TIDAK MENGECUALIKAN, MENGHADKAN, ATAU MENGGANTUNG HAK PEMBELI YANG TIMBUL DARIPADA UNDANG-UNDANG PENGGUNA. ANDA MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMILIH SAMA ADA UNTUK MENUNTUT PERKHIDMATAN DI BAWAH WARANTI TERHAD ATAU DI BAWAH HAK UNDANG-UNDANG PENGGUNA BIDANG KUASA ANDA.

LAB TULANG BELAKANG, LIABILITI MAKSIMUM INCDI BAWAH WARANTI TERHAD TIDAK BOLEH MELEBIHI HARGA PEMBELIAN SEBENAR YANG DIBAYAR OLEH ANDA UNTUK PRODUK. DALAM APA JUA KEADAAN TULANG BELAKANG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEHILANGAN, KEROSAKAN ATAU KEROSAKAN DATA YANG DISIMPAN, ATAU UNTUK KEROSAKAN KHAS, SAMPINGAN, BERBANGKIT, ATAU TIDAK LANGSUNG, TERMASUK TANPA HAD PENGGANTIAN PERALATAN DAN HARTA BENDA, DAN SEBARANG KOS BAIK PULIH, PENGATURCARAAN ATAU PENGHASILAN SEMULA SEBARANG PROGRAM ATAU DATA YANG DISIMPAN PADA MANA-MANA PERANTI YANG DIGUNAKAN DENGAN TULANG BELAKANG ANDA.

Jaminan Terhad ini memberikan anda hak undang-undang tertentu, dan anda juga mungkin mempunyai hak lain yang berbeza-beza dari negeri ke negeri atau negara ke negara. Sesetengah tempat tidak membenarkan had pada jaminan tersirat atau pengecualian atau had kerosakan sampingan atau berbangkit, jadi had atau pengecualian di atas mungkin tidak terpakai kepada anda.

Pemulangan Bukan Waranti

Kami mahu anda mencintai Tulang Belakang Anda Satu! Walau bagaimanapun, jika anda tidak berpuas hati dengan pembelian anda, anda mungkin layak untuk mengembalikan produk anda untuk mendapatkan bayaran balik seperti berikut:

Anda layak untuk mengembalikan produk Backbone One anda, secara percuma melalui mel AS (atau yang setaraf), untuk mendapatkan bayaran balik jika:

  • Anda membeli Backbone One anda daripadalaman webkami dalam masa 30 hari selepas permintaan pemulangan anda dan berikan kami bukti pembelian.
  • Anda mengembalikan Tulang Belakang Satu anda kepada kami dalam keadaan baru, dalam bungkusan asal.
  • Anda mempunyai penyata yang diluluskan seperti yang dikemukakan melalui portal pemulangan kami ditemuidi sini.

Jika anda tidak memenuhi syarat kelayakan ini, kami boleh memberikan bayaran balik separa atau tiada bayaran balik langsung.

Jika anda memulangkan Backbone One anda dari luar AS, anda bertanggungjawab untuk kos memulangkan Backbone One anda mengikut pulangan yang diluluskan.

Caj penghantaran tidak boleh dikembalikan.

Artikel dalam seksyen ini

Adakah artikel ini membantu?
0 daripada 0 mendapati ini berguna
Kongsi