Retourzendingen buiten garantie

We willen dat je je Backbone-producten fantastisch vindt! Als je echter niet tevreden bent met je aankoop, kun je je product als volgt retourneren voor een terugbetaling:

Je komt in aanmerking om je Backbone One-product gratis te retourneren via de Amerikaanse postdienst (of gelijkwaardig) voor een terugbetaling als:

  • je je Backbone One hebt gekocht via onze website tot 30 dagen voor je retouraanvraag en ons voorziet van een aankoopbewijs;
  • je je Backbone One retourneert in nieuwstaat, in originele verpakking; en
  • je retouraanvraag die werd ingediend via ons aangifteportaal hier werd goedgekeurd.

Je komt in aanmerking om je Carrying Case kosteloos via de Amerikaanse postdienst (of gelijkwaardig) te retourneren voor terugbetaling als: 

  • je je Backbone Carrying Case hebt gekocht via onze website tot 7 dagen voor je retouraanvraag en ons voorziet van een aankoopbewijs;
  • je je Backbone Carrying Case retourneert in nieuwstaat, in de originele verpakking; en
  • je retouraanvraag die werd ingediend via ons aangifteportaal hier werd goedgekeurd.

Als je een Backbone met beperkte oplage retourneert, neem dan rechtstreeks contact met ons op via deze link.

Merk op dat er in bepaalde rechtsgebieden bepaalde uitzonderingen kunnen zijn op de bovenstaande criteria. Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kunnen we naar eigen goeddunken een gedeeltelijke terugbetaling of helemaal geen terugbetaling doen. Als je in aanmerking komt voor een terugbetaling, zal Backbone je terugbetaling zonder onnodige vertraging verwerken, normaal gesproken zodra het ofwel de artikelen terug heeft ontvangen of bewijs heeft ontvangen voor de terugkeer van je Backbone One, of zoals anderszins wettelijk vereist kan zijn.

De terugbetaling wordt verwerkt met hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij je uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel.

Als je je artikelen retourneert van buiten de VS, ben jij, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van de artikelen in overeenstemming met jouw goedgekeurde retourzending.

Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, worden verzendkosten niet terugbetaald.

Als je een EU-klant bent: de bovenstaande retourrechten zijn een aanvulling op en geen vervanging van je herroepingsrecht zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden. 

Beperkte garantie Backbone

Gedurende een periode van (i) één (1) jaar vanaf de datum van aankoop van je Backbone One-controller bij een door Backbone erkende wederverkoper of (ii) drie (3) maanden vanaf de datum van aankoop van je Carrying Case bij een erkende wederverkoper, biedt Backbone Labs, Inc. ('Backbone') een beperkte garantie aan de oorspronkelijke eindgebruiker zoals hieronder beschreven. 

Backbone garandeert dat je apparaat ('Backbone One') en dat je Carrying Case-accessoire ('Carrying Case') bij de levering aan jou: (a) in nieuwstaat is, in originele verpakking, en (b) bij gebruik in normale omstandigheden vrij is van fabricage- of materiaalfouten of een gebrekkige afwerking. 

Deze garantie geldt niet voor producten die zijn gekocht bij niet-erkende dealers.

Deze garantie dekt geen defecten als gevolg van onjuist of onredelijk gebruik of onderhoud; slijtage; het niet opvolgen van gebruiksinstructies; ongeval; overtollig vocht; blootstelling aan water of vuur; cosmetische schade; verlies of diefstal; elektrische overspanning; impactschade; ongeoorloofde wijziging of wijziging van de oorspronkelijke staat; schade veroorzaakt door gebruik met niet-Backbone producten.

Deze garantie wordt aangeboden aan de oorspronkelijke koper van de Backbone One en is niet overdraagbaar aan latere kopers tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving.  

Tijdens de garantieperiode zal Backbone, naar eigen goeddunken, je Backbone One of Carrying Case binnen een redelijke termijn kosteloos repareren of vervangen. Als je Backbone One een SKU (uniek product) met beperkte oplage is, kan Backbone, naar keuze, je apparaat vervangen door een gelijkwaardige eenheid uit de standaard productlijn. Als je een vervanging onder garantie wenst voor een Backbone met beperkte oplage, neem dan rechtstreeks contact met ons op via deze link.

Voor het verkrijgen van de beperkte garantie, start je hier met het originele aankoopbewijs voor aanvullende instructies voor het verkrijgen van de beperkte garantie. Je komt in aanmerking voor garantie als je claim wordt ingediend binnen 1 jaar (of drie ( 3 ) maanden, indien van toepassing) na de aankoopdatum bij een door Backbone erkende wederverkoper en je overigens aan alle voorwaarden voor de beperkte garantie hebt voldaan.

Na bevestiging dat je in aanmerking komt voor garantie, betaalt Backbone de verzendkosten, verzekering en eventuele importkosten, accijnzen en belastingen om je product naar eigen goeddunken te laten retourneren en/of vervangen.

ALS JE JE BACKBONE ONE OF JE CARRYING CASE IN DE VERENIGDE STATEN HEBT GEKOCHT, VERVANGEN DE BEPALINGEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE ENIGE ANDERE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, SCHRIFTELIJK OF MONDELING, INCLUSIEF ENIGE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

ALS JE JE BACKBONE ONE OF JE CARRYING CASE IN DE EUROPESE UNIE OF IN CANADA HEBT GEKOCHT, IS DE BEPERKTE GARANTIE EEN VRIJWILLIGE FABRIEKSGARANTIE DIE RECHTEN VERLEENT DIE EEN AANVULLING VORMEN OP EN GEEN VERVANGING ZIJN VAN DE RECHTEN DIE ZIJN VOORZIEN DOOR DE CONSUMENTENWETGEVING OP EEN MANIER DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN UIT HOOFDE VAN DIE WETGEVING. DE GARANTIE SLUIT BOVENDIEN JE WETTELIJKE RECHTEN NIET UIT, BEPERKT DEZE NIET OF SCHORST DEZE NIET. JE HEBT HET RECHT OM TE KIEZEN OF JE GEBRUIK WILT MAKEN VAN DE BEPERKTE GARANTIE OF VAN DE RECHTEN VAN JE RECHTSGEBIED OP HET GEBIED VAN CONSUMENTENRECHT. 

IN AUSTRALIË WORDEN ARTIKELEN GELEVERD MET GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN VOLGENS DE AUSTRALISCHE CONSUMENTENWETGEVING (ACL). JE HEBT RECHT OP VERVANGING OF TERUGBETALING IN GEVAL VAN EEN ERNSTIG DEFECT AAN DE ARTIKELEN EN COMPENSATIE VOOR ELK ANDER REDELIJKERWIJS VOORZIENBAAR VERLIES OF SCHADE. JE HEBT OOK HET RECHT OM DE ARTIKELEN TE LATEN REPAREREN OF VERVANGEN ALS DE ARTIKELEN NIET VAN ACCEPTABELE KWALITEIT ZIJN EN HET DEFECT GEEN ERNSTIG DEFECT IS. OM TWIJFEL TE VOORKOMEN, IS NIETS IN DIT TERUGBETALINGSBELEID BEDOELD OM DE TOEPASSING VAN DE NIET-UITSLUITBARE GARANTIES VOOR CONSUMENTEN WAAR CONSUMENTEN RECHT OP HEBBEN ONDER HET ACL UIT TE SLUITEN, TE WIJZIGEN OF TE BEPERKEN, OF HET EFFECT VAN UITSLUITING TE HEBBEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BACKBONE LABS, INC ZAL ONDER DE BEPERKTE GARANTIE NIET GROTER ZIJN DAN DE WERKELIJKE AANKOOPPRIJS DIE JE HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT IN KWESTIE. IN ZOVERRE DIT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, IS BACKBONE IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN OPGESLAGEN GEGEVENS OF DE CORRUPTIE ERVAN, OF VOOR SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE VERVANGING VAN APPARATUUR EN EIGENDOMMEN, EN ALLE KOSTEN VOOR HET HERSTELLEN, PROGRAMMEREN OF REPRODUCEREN VAN PROGRAMMA'S OF GEGEVENS DIE ZIJN OPGESLAGEN OP EEN APPARAAT DAT MET JE BACKBONE ONE OF CARRYING CASE WORDT GEBRUIKT.

Deze beperkte garantie geeft je specifieke wettelijke rechten en je kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat of van land tot land verschillen. Sommige plaatsen staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op jou van toepassing.

Deze garantie wordt aangeboden door Backbone Labs, Inc., 1815 NW 169th Pl Suite 4020

Beaverton, OR 97006.

Wettelijke garantie van toepassing op EU-consumenten

Als je een consument bent met gewone verblijfplaats in de Europese Unie of als je je Backbone One in de Europese Unie hebt gekocht, heb je wettelijke garantierechten voor een periode van twee jaar vanaf de levering van je Backbone One. In het geval dat je Backbone One defecten vertoont of niet is zoals beschreven, geven de wettelijke garantierechten je het recht om een gratis reparatie of een vervanging van je Backbone One, die je bij een erkende verkoper hebt gekocht, aan te vragen of, als de voorgaande oplossingen niet uitvoerbaar zijn binnen een redelijke termijn of met een redelijke inspanning, kun je de terugbetaling of een vermindering van de aankoopprijs eisen of het contract annuleren. Je komt in aanmerking voor de wettelijke garantie als je claim wordt ingediend binnen 2 maanden te rekenen vanaf de datum waarop het defect is vastgesteld. 

Deze wettelijke garantie dekt geen defecten als gevolg van onjuist of onredelijk gebruik of onderhoud; slijtage; het niet opvolgen van gebruiksinstructies; ongeval; overtollig vocht; impactschade; ongeoorloofde wijziging of wijziging van de oorspronkelijke staat; schade veroorzaakt door gebruik met niet-Backbone producten.

Voor het verkrijgen van de wettelijke garantie, start je hier met het originele aankoopbewijs. Als je meer hulp nodig hebt, neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Wettelijke garanties volgens de Franse consumentenwetgeving

Als je een consument bent met gewone verblijfplaats in Frankrijk, geniet je ook van Franse wettelijke garanties in overeenstemming met de volgende bepalingen: 

Garanties légales applicables aux ventes de biens

« Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

« Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

« La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

« La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

« Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

« Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

« Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

« 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

« 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

« 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

« 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

« Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

« Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

« Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

« Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

« Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

« Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

Garanties légales applicables aux contenus et services numériques

« Le consommateur a droit à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité durant un délai de 2 ans à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique, ou le cas échéant, pendant la durée de l’abonnement en cas de service continu fourni dans le cadre d’un abonnement. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

« La garantie légale de conformité emporte obligation de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du contenu numérique ou du service numérique durant 2 ans à compter de la fourniture du contenu numérique ou du service numérique, ou le cas échéant, pendant la durée de l’abonnement en cas de service continu fourni dans le cadre d’un abonnement.

« La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique sans retard injustifié suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

« Le consommateur peut obtenir une réduction du prix en conservant le contenu numérique ou le service numérique, ou il peut mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre renoncement au contenu numérique ou au service numérique, si :

« 1° Le professionnel refuse de mettre le contenu numérique ou le service numérique en conformité ;

« 2° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique est retardée de manière injustifiée ;

« 3° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique ne peut intervenir sans frais imposés au consommateur ;

« 4° La mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur ;

« 5° La non-conformité du contenu numérique ou du service numérique persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du professionnel restée infructueuse.

« Le consommateur a également droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la mise en conformité du contenu numérique ou du service numérique au préalable.

« Dans les cas où le défaut de conformité est mineur, le consommateur n'a droit à l'annulation du contrat que si le contrat ne prévoit pas le paiement d'un prix.

« Toute période d'indisponibilité du contenu numérique ou du service numérique en vue de sa remise en conformité suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la fourniture du contenu numérique ou du service numérique de nouveau conforme.

« Ces droits résultent de l'application des articles L. 224-25-1 à L. 224-25-31 du code de la consommation.

« Le professionnel qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 242-18-1 du code de la consommation).

« Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le contenu numérique ou le service numérique est conservé, ou à un remboursement intégral contre renonciation au contenu numérique ou au service numérique. »


Artikelen in deze sectie

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Delen