Backbone One begränsad 1 års garanti

Under en period av ett (1) år från dagen för detaljhandelsköpet från en auktoriserad återförsäljare och av den ursprungliga köparen av slutanvändning, garanterar Backbone Labs, Inc. ("Backbone") att din Backbone One ("Backbone One"), när den levereras till dig: (a) är i nytt skick, i originalförpackning, och (b) när den används under normala förhållanden, är fri från eventuella defekter i tillverkning, material och utförande.

Denna garanti omfattar inte produkter som köpts från obehöriga återförsäljare.

Denna garanti täcker inte defekter till följd av felaktig eller orimlig användning eller underhåll; slitage; underlåtenhet att följa bruksanvisningen; olycka; överflödig fukt; slagskador; obehörig ändring eller modifiering av ursprungligt skick; skador orsakade av användning med icke-backbone produkter.

Under garantiperioden kommer Backbone, efter eget val, att reparera eller byta ut din Backbone inom rimlig tid och utan kostnad.

För att få begränsad garantiservice, börjahär med originalinköpsbevis för ytterligare instruktioner om hur du skaffar begränsad garantiservice. Du kommer att vara berättigad till garantiservice om ditt anspråk lämnas in med 1 års inköpsdatum från en auktoriserad återförsäljare.

Vid bekräftelse av berättigande till garanti kommer Backbone att betala frakt, försäkring och eventuella importavgifter, tullar och skatter för att få din produkt returnerad och / eller utbytt efter eget gottfinnande.

OM DU HAR KÖPT DIN RYGGRAD I USA, ÄR BESTÄMMELSERNA I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ISTÄLLET FÖR NÅGON ANNAN GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, INKLUSIVE NÅGON GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

OM DU HAR KÖPT DIN RYGGRAD INOM EUROPEISKA UNIONEN ÄR DEN BEGRÄNSADE GARANTIN EN FRIVILLIG TILLVERKARGARANTI OCH GER RÄTTIGHETER SOM ÄR UTÖVER, OCH INTE I STÄLLET FÖR, RÄTTIGHETER SOM GES ENLIGT KONSUMENTLAGSTIFTNINGEN, OCH DEN UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR ELLER UPPHÄVER EN KÖPARENS RÄTTIGHETER ENLIGT KONSUMENTLAGSTIFTNINGEN. DU HAR RÄTT ATT VÄLJA OM DU VILL GÖRA ANSPRÅK PÅ SERVICE ENLIGT DEN BEGRÄNSADE GARANTIN ELLER ENLIGT DIN JURISDIKTIONS KONSUMENTRÄTTIGHETER.

BACKBONE LABS, INC: S MAXIMALA ANSVAR ENLIGT DEN BEGRÄNSADE GARANTIN FÅR INTE ÖVERSTIGA DET FAKTISKA INKÖPSPRISET SOM DU BETALAR FÖR PRODUKTEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA RYGGRADEN HÅLLAS ANSVARIG FÖR FÖRLUST, SKADA ELLER KORRUPTION AV LAGRADE DATA, ELLER FÖR SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING BYTE AV UTRUSTNING OCH EGENDOM, OCH EVENTUELLA KOSTNADER FÖR ATT ÅTERSTÄLLA, PROGRAMMERA ELLER REPRODUCERA PROGRAM ELLER DATA SOM LAGRAS PÅ NÅGON ENHET SOM ANVÄNDS MED DIN RYGGRAD.

Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan också ha andra rättigheter som varierar från stat till stat eller land till land. Vissa platser tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller uteslutning eller begränsning av oavsiktliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller för dig.

Returer utan garanti

Vi vill att du ska älska din Backbone One! Men om du inte är nöjd med ditt köp kan du vara berättigad att returnera din produkt för återbetalning enligt följande:

Du är berättigad att returnera din Backbone One-produkt, kostnadsfritt via US mail (eller motsvarande), för återbetalning om:

  • Du köpte din Backbone One från vår-webbplatsinom 30 dagar efter din returförfrågan och förse oss med köpbevis.
  • Du returnerar din Backbone One till oss i nytt skick, i originalförpackning.
  • Du har en godkänd retur som skickats in via vår returportal hittadhär.

Om du inte uppfyller dessa behörighetskrav kan vi ge en delvis återbetalning eller ingen återbetalning alls.

Om du returnerar din Backbone One från utanför USA är du ansvarig för kostnaden för att returnera din Backbone i enlighet med din godkända retur.

Fraktkostnader återbetalas inte.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Dela