Så här sätter du in och tar bort din iPhone från din backbone

Att knäppa in i din ryggrad: 

1 - För att fästa i din Backbone sätter du in telefonen med kamerasidan först för att se till att telefonen sitter fast på kontrollens vänstra sida. 

2 - När den vänstra sidan är säkrad använder du din vänstra hand för att hålla telefonen stadigt medan din högra hand sträcker ut Backbone-kontrollen för att få plats med telefonen. 

3 - När du har förlängt den ska du kunna sänka ner telefonen i position och samtidigt rikta in blixtporten. 

Ta bort telefonen:

1 - Börja med att ta tag i telefonen med vänster hand nära blixtanslutningen och håll höger hand på den högra sidan av Backbone. 

2 - Förläng försiktigt din Backbone med hjälp av dessa grepp för att koppla bort anslutningen till laddningsporten samtidigt som du håller telefonen platt. 

3 - När du har kopplat bort telefonen från laddningsporten, luta den uppåt med vänster hand och bort från laddningsportens kontakt.

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Dela