Så här sätter du in och tar bort din iPhone från din ryggrad

Snäppa in i din ryggrad: 

1 - För att snäppa in i din Backbone, sätt in din iPhones kamerasida först för att säkerställa att din telefon är säkrad på vänster sida av handkontrollen. 

2 - När vänster sida är säkrad, använd din vänstra hand för att hålla iPhone stadigt medan din högra hand sträcker ut ryggradskontrollen för att göra plats åt din iPhone. 

3 - Efter att ha förlängts bör du kunna sänka iPhonen på plats samtidigt som du ställer in blixtporten. 

 

Ta bort din iPhone:

1 - Börja med att greppa din iPhone med vänster hand nära blixtanslutningen medan du håller den högra sidan av ryggraden med höger hand. 

2 - Förläng försiktigt din ryggrad med dessa handtag för att koppla bort blixtanslutningen samtidigt som du håller din iPhone platt. 

3 - När du har kopplat från, använd din vänstra hand för att luta iPhone uppåt och bort från lightning-kontakten. 

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Dela